Close

Policy

General policy & regulation

ĐIỀU KHOẢN VÀ DỊCH VỤ Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý […]

20 July, 2018

Payment policy

Khi quý khách thực hiện việc đặt hàng và mua hàng của website: tuthuoconline.com, trực thuộc Công ty CP Dược […]

20 July, 2018

Shipping policy

Quy định chung: – Chi phí vận chuyển tùy thuộc vào địa lý khu vực: Việc thực hiện vận chuyển […]

20 July, 2018

Reimbursement policy

Chính sách đổi trả hàng hóa: Chính sách đổi trả hàng: Công ty CP Dược Mediplantex Miền Nam cam kết […]

20 July, 2018

Privacy Policy

1. Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website http://tuthuoconline.com/ bao gồm: email, điện […]

20 July, 2018

Hotline 18009067